Subscribe via RSS

Utmaningen

4 berg Vad är mer utmanande, kreativt och belönande än bergsbestigning? Naturens ofattbara storhet, kraft och skönhet blir aldrig tydligare än bland jordens bergskedjor. Utmaningen att hitta den lättaste vägen uppåt, att överkomma alla svårigheter för att slutligen kunna nå toppen ger en oöverträffad känsla av prestation och glädje. Men vi nöjer oss inte med detta. Inspirerade av ultradistanslöpare och multisportare - människor som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter, vill vi bestiga 4 berg utan avbrott och transportera oss mellan dem för egen maskin. 4000 meter Ju högre upp desto bättre upplevelse för en bergsbestigare - men också farligare. Syrehalten i atmosfären avtar exponentiellt med höjden över havet och kroppen påverkas på många sätt. För oss är 4000 meter en bra nivå att starta på, och de högsta bergen man hittar här i Europa ligger också på denna höjd. Vi ska alltså bestiga 4 berg som är minst 4000 meter höga. Läs mer om bergen 4 dygn Här kommer den avgörande faktorn in, den som gör att felmarginalerna blir minimala, den som gör att vi måste förbereda oss in in minsta detalj, såväl fysiskt som mentalt som kunskapsmässigt. För att klara detta måste vi ha den perfekta planen, och samtidigt vara beredda på att inget går som planerat. Detta är det ultimata äventyret för oss. Vi ska bestiga 4 berg som är minst 4000 meter höga på mindre än 4 dygn (96 timmar)!